Fundatorzy

1. Rok 2016

Wymiana pokrycia dachu nawy głównej , nawy bocznej od strony zakonu oraz nawy bocznej od strony plebanii – dofinansowanie  darowizna Fundacja KGHM Polska Miedź.

Konserwacja wieży; naprawa dachu na wieży a także ścian wieży – dofinansowanie  dotacja MSWiA Fundusz Kościelny

2. Rok 2017

Wymiana pokrycia dachu na wieżyczkach nad schodami prowadzącymi na strych – dofinansowanie  dotacja MSWiA Fundusz Kościelny

Wymiana pokrycia dachu części wysokiej pod wieżą ( nawy boczne górne ) – dofinansowanie  dotacja MKiDN oraz Gmina Wałbrzych