ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

L.p.   Zamieszkanie Daty wygłoszenia
1. BARANOWSKI Tomasz

NIEDBALSKA Karolina

Wałbrzych

Wałbrzych

07.07

14.07

21.07.2019

2. KOZŁOWSKI Łukasz

MICHAŁOWSKA Elżbieta

Świebodzice

Świebodzice

21.07

28.07

04.08.2019

 

Jeśli ktokolwiek znałby przyczyny,
które uniemożliwiałyby zawarcie Sakramentu Małżeństwa
przez wyżej wymienioną parę, jest zobowiązany w sumieniu
powiadomić o tym tutejszą Kancelarię Parafialną.