Duszpasterze

PROBOSZCZ:

  ks. dr Zbigniew Chromy – święcony 22.05.2004 r. w Katedrze Świdnickiej, ustanowiony proboszczem 11. 02 2017

 

 

 

 

 

(zdj: http://www.seminarium.swidnica.pl)

WIKARIUSZE:

ks. Mateusz Hajder

ks. Mateusz Hajder – święcony 23. maja 2009 roku w Katedrze Świdnickiej, ustanowiony
wikariuszem na Białym Kamieniu w 2014 roku

 

ks. Maciej Sroczyński

ks. Maciej Sroczyński – święcony 23. maja 2009 roku w Katedrze Świdnickiej, ustanowiony wikariuszem na Białym Kamieniu w 2014 roku