ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

L.p.

Imię i Nazwisko

Zamieszkanie

Daty wygłoszenia
1. Mateusz Ireneusz ZAPART

Nikola Ewa HUSARZ

Mieroszów

Wałbrzych

28.05 04.06

11.06

 

 

Jeśli ktokolwiek znałby przyczyny,
które uniemożliwiałyby zawarcie Sakramentu Małżeństwa
przez wyżej wymienioną parę, jest zobowiązany w sumieniu
powiadomić o tym tutejszą Kancelarię Parafialną.