Grupy parafialne

Na terenie naszej parafii działają następujące grupy:

Rada Parafialna, jako ciało doradcze księdza Proboszcza, aktywnie włącza się w rozwiązywanie podstawowych spraw związanych z funkcjonowaniem parafii i administrowaniem finansami. Przewodniczącym Rady Parafialnej jest ks. Proboszcz

Liturgiczna Służba Ołtarza, składająca się z kandydatów na ministrantów, ministrantów, lektorów i ceremoniarzy oraz Ojców Ministrantów. Liturgiczna Służba Ołtarza ma swoje zbiórki w każdy piątek o godz. 17.00 w salce na plebanii. Opiekunem jest ks. Jarosław Buczyński

Chór Parafialny, który ubogaca liturgię pięknym śpiewem. Chór spotyka się co środę o godz. 19.00 w salce na plebanii. Opiekunką jest organistka, pani Agnieszka Muszyńska

Eucharystyczny Ruch Młodych – opiekunką jest katechetka, pani Izebella Kukułka

Domowy Kościół, który jest zakorzeniony w nauczaniu Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego. Dwoma kręgami DK opiekuje się ks. Proboszcz

Wspólnota Żywego Różańca w liczbie 8 Róż Różańcowych żeńskich i mieszanych. Żywy Różaniec ma swoje Msze święte w każdą 1. Sobotę Miesiąca o godz. 8.00 w kościele. Wówczas odbywa się adoracja Najśw. Sakramentu, podczas której odmawiany jest Różaniec, następnie odprawiana jest Msza św. w intencji wszystkich Róż Różańcowych. Opiekunem jest ks. Proboszcz