Najświętszy Sakrament – Eucharystia

eucharystia

Sakrament Eucharystii wraz z chrztem i bierzmowaniem dopełnia wtajemniczenia chrześcijańskiego. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana (KKK 1322).

Komunia święta jest dla każdego chrześcijanina pokarmem na życie wieczne, który powinien być jak najczęściej przyjmowany. Owoce częstej Komunii świętej to:
– pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem,

– podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie świętym,

– chroni nas przed grzechem,

– ożywia naszą miłość względem Boga i bliźniego,

– zachowuje nas od przyszłych grzechów śmiertelnych (por. KKK 1391-1395).

Podstawowym warunkiem przystąpienia do Komunii świętej jest stan łaski uświęcającej (brak popełnionego świadomego grzechu ciężkiego [śmiertelnego]).

Postawą właściwą przyjęciu Komunii jest normalnie postawa klęcząca i przyjęcie Ciała Pańskiego bezpośrednio do ust z rąk kapłana. W szczególnych przypadkach (względy praktyczne) jest dopuszczalne przyjęcie Komunii w postawie stojącej, jednak przyjęcie Komunii powinno wtedy poprzedzić oddanie czci Sanctissimum przez wcześniejsze przyklęknięcie na jedno kolano.

Pierwsza Komunia Święta

Przyjęcie po raz pierwszy Komunii Świętej przez dziecko musi być poprzedzone przez odpowiedni okres przygotowania, zarówno podczas katechezy szkolnej jak i bezpośredniego przygotowania w parafii. Dziecko, aby móc przystępować do Komunii św. musi być świadome realnej obecności Jezusa Chrystusa pod postacią Eucharystycznego Chleba. W Kościele katolickim wiek takiego dziecka określa się na około 9-10 lat.

W naszej parafii do przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej są przygotowywane dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Obok przygotowania katechetycznego, mają miejsca w ciągu roku spotkania z dziećmi i rodzicami w kościele parafialnym na Mszach świętych i dedykowanych konferencjach, czy spotkaniach.