Duszpasterze

PROBOSZCZ:

  ks. dr Zbigniew Chromy – święcony 22.05.2004 r. w Katedrze Świdnickiej, ustanowiony proboszczem 11. 02 2017

 

 

 

 

 

(zdj: http://www.seminarium.swidnica.pl)

WIKARIUSZE:

 

 

ks. Jarosław Buczyński – święcony 25 maja 2019 roku w Katedrze Świdnickiej, ustanowiony wikariuszem na Białym Kamieniu
w 2019 roku

 

 

 

 

 

 

 

ks. Artur Merholc – święcony 19 maja 2012 roku w Katedrze Świdnickiej, ustanowiony wikariuszem na Białym Kamieniu w 2019 roku