Siostry zakonne

Siostry_zakonne

Na terenie parafii znajduje się Dom Sióstr Elżbietanek, w którym przebywają obecnie cztery Siostry Elżbietanki.

  • Siostra Franciszka – przełożona Domu
  • Siostra Benigna – Zakrystianka
  • Siostra Rozalia
  • Siostra Kajetana