Małżeństwo

malzenstwo

Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest jak się wielu wydaje instytucją czysto ludzką, jest sakramentem w którym poprzez wzajemną miłość małżonków wyraża się nierozerwalna więź Chrystusa z Kościołem – Jego Oblubienicą.

Małżeństwo katolickie zgodnie z wolą Boga jest nierozerwalne. W Kościele nie ma i nigdy nie będzie rozwodów, ponieważ Kościół nie ma prawa zmienić tego, co zostało ustanowione przez Boga na zawsze dla wszystkich wierzących.

Małżeństwo katolickie (konkordatowe), czyli posiadające wszelkie konsekwencje cywilno – prawne, może być zawarte po uprzednim odpowiednim przygotowaniu narzeczonych w kościele parafialnym miejsca zamieszkania narzeczonego, bądź narzeczonej. W szczególnym wypadku jest możliwe zawarcie małżeństwa w innym kościele, zawsze jednak po uzyskaniu zgody proboszcza miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

Przygotowanie do małżeństwa jest realizowane przez kurs małżeński według zatwierdzonego przez Episkopat Polski programu. Narzeczeni mają prawo wybrać miejsce, gdzie będą chcieli uczestniczyć w kursie małżeńskim.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAŁATWIENIA FORMALNOŚCI

Dokumenty wymagane do załatwienia formalności związanych z sakramentem małżeństwa w kancelarii parafialnej:

  1. Dowody osobiste narzeczonych

  2. Certyfikat z USC potwierdzający możliwość zawarcia ślubu konkordatowego (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia) – należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca, gdzie będzie zawierany sakrament małżeństwa i pobrać ów dokument
  3. Potwierdzenie ukończenia nauk przedmałżeńskich – Nauki przedmałżeńskie narzeczeni pobierają w miejscu i czasie dla siebie dogodnym. Nie jest ważne, gdzie i kiedy takie nauki będą pobrane – ważny jest sam dokument potwierdzający odbycie takich nauk.

  4. Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy od daty wystawienia do daty ślubu) z parafii chrztu narzeczonych

  5. Świadectwo Sakramentu Bierzmowania (jeśli nie ma takowej informacji na metryce chrztu)

  6. Dane osobowe świadków ślubu – dobrze  byłoby, gdyby były to osoby wierzące, mogące przystąpić do Komunii Św.

W związku z tokiem przygotowania do sakramentu małżeństwa (przeprowadzenie rozmów kanonicznych, wygłoszenie zapowiedzi), konieczne jest rozpoczęcie formalności związanych ze ślubem przynajmniej na dwa – trzy miesiące przed datą zawarcia sakramentu małżeństwa.

STROJENIE KOŚCIOŁA

Ze względu na liczne nadużycia, niefachowość i nieprofesjonalne obchodzenie się z miejscem świętym, do czego dochodziło podczas strojenia kościoła przez firmy zewnętrzne, ks. Proboszcz podjął decyzję, że za strojenie kościoła św. Jerzego i MB Różańcowej na uroczystości ślubne odpowiedzialne są TYLKO Siostry Elżbietanki i tylko one mogą to robić.

Celem wyboru dekoracji i doboru kwiatów oraz ewentualnej ofiary przy tym składanej należy udać się do Domu Zakonnego przy ulicy Piaskowej 5, tuż przy kościele i kontaktować się z Siostrą Bernadettą bądź Siostrą Benigną – przełożoną Domu.

OPRAWA MUZYCZNA UROCZYSTOŚCI ŚLUBNEJ

Informujemy, że w naszej parafii zatrudniony jest organista. Na chwilę obecną funkcję tę pełni pani Agnieszka Muszyńska. Chór kościoła i instrument organowy jest jej miejscem pracy wynikający z umowy o pracę. Nie ma możliwości, by pani organistka udostępniała swoje miejsce pracy osobom z zewnątrz. Wszelkie odstępstwa od tej reguły należy konsultować tylko z Księdzem Proboszczem, który reprezentuje parafię, jako organ zatrudniający organistę.

Pani Organistka oferuje również pomoc w fachowej i profesjonalnej oprawie muzycznej uroczystości ślubnej, zarówno śpiew solowy, schola, czy śpiew Chóru Semper Communio.

Celem uzyskania informacji i ustalenia szczegółów związanych z oprawą muzyczną należy kontaktować się z panią Agnieszką Muszyńską pod numerem telefonu 602 811 844.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

W naszym kościele (wewnątrz) nie toleruje się wszelkiego rodzaju sypania kwiatów, wystrzeliwania konfetti czy sypania ryżu i innych. Można to robić na zewnątrz kościoła pod warunkiem, że organizatorzy ślubu zobowiążą się do posprzątania wyżej wymienionych. Niedopuszczalne są także różne praktyki hałasowania przed kościołem takie jak wycie syren, używanie klaksonów, warkot silników motocyklowych, używanie petard czy różnego rodzaju wuwuzeli stadionowych. Zabronione jest szczególnie wypuszczanie gołębi w pobliżu kościoła, gdyż wystraszone ptaki mogą wlecieć do wewnątrz. Pamiętajmy, że kościół i teren wokół niego są miejscami poświęconymi Bogu i należy zachować szacunek do miejsca świętego.

Uprzejmie prosimy, by poinformować swoich gości o powyższym oraz o zakazie parkowania w bramie dojazdowej do plebanii. W sobotę kapłani często udają się na wizyty do chorych i zastawiona brama jest wtedy dużym problemem.

Duszpasterstwo parafii będzie wyciągać konsekwencje za niestosowanie się do powyższych norm, które są ogólnie przyjętymi normami szacunku do miejsc świętych.