Cmentarz

cmentarz1

Parafia pw. Św. Jerzego i M.B. Różańcowej posiada otwarty cmentarz parafialny przy ul. Piaskowej, na którym może być pochowana zmarła osoba z naszej parafii, jak również na prośbę rodziny, osoby będące spoza naszej parafii.

Sprawy związane z pochówkiem na cmentarzu parafialnym są załatwiane w kancelarii parafialnej. Na naszym cmentarzu istnieją cztery rodzaje grobów:

  • Grób zwykły – do pochowania do ziemi jednej osoby zmarłej, z możliwością „dochowania” drugiej osoby po upływie 20 lat od pierwszego pochówku, z możliwością złożenia dodatkowej urny z prochami przed upływem 20 lat od pierwszego pochówku.
  • Grób głębinowy – do pochowania do ziemi jednej osoby zmarłej, z możliwością „dochowania” drugiej osoby przed upływem 20 lat od pierwszego pochówku, z możliwością złożenia dodatkowej urny z prochami przed upływem 20 lat od pierwszego pochówku.
  • Grób urnowy – przewidziany do złożenia do ziemi urny z prochami zmarłej osoby.
  • Grobowiec – piwnica murowana przewidziana na złożenie 2 trumien. Możliwość złożenia kolejnej trumny po upływie 20 lat od ostatniego pochówku, Możliwość składania urn z prochami bez ograniczeń.

Przy załatwianiu formalności pogrzebowych, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dotyczącym cmentarzy, jest wnoszona opłata cmentarna na utrzymanie grobu na cmentarzu przez 20 lat od okresu ostatniego pochówku.

Opłata cmentarna jest przeznaczona na kosztu związane z utrzymaniem cmentarza, tj. koszty wody udostępnianej bez ograniczeń, koszty wywozu śmieci i bieżącego utrzymania cmentarza.

Cmentarz parafialny jest ogrodzony i zamykany. W opłacie cmentarnej nie jest zawarta jednak opłata za ubezpieczenie postawionych na grobie pomników przed ewentualnymi aktami wandalizmu. Każdy postawiony pomnik jest własnością danej rodziny i jako taki może być indywidualnie ubezpieczony w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, które oferuje taką usługę.

Rodzina osoby pochowanej na naszym cmentarzu jest zobowiązana, aby po 20 latach od ostatniego pochówku dokonać opłaty cmentarnej, przedłużającej jednocześnie ważność grobu. Grób, który po tym okresie jest nieopłacany, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem cywilnym może być przeznaczony do ponownego pochówku (bez naruszania pozostawionych tam uprzednio szczątków).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, samo utrzymywanie w czystości grobu, nie jest wystarczającym argumentem, aby nie dopuścić do ponownego jego użycia, jeśli grób nie jest przez kolejne lata opłacany.

Tylko regularne dbanie o formalności związane z grobami na naszym cmentarzu pozwala nam na jego ciągłą modernizację, abyśmy mogli w jeszcze lepszych warunkach dokonywać pochówku i odwiedzać groby naszych najbliższych.

Poniżej znajdziecie Państwo mapę cmentarza przy Parafii św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu oraz bazę danych grobów znajdujących się na parafialnym cmentarzu.

Baza grobów – w celu wyszukania interesującego Państwa grobu po uruchomieniu pliku pdf należy użyć kombinacji klawiszy CTRL+F. Uaktywni się okno wyszukiwania, w którym należy wpisać nazwisko zmarłego i wybrać opcję SZUKAJ/SEARCH. Jeśli podane dane są poprawne program wskaże właściwą komórkę.

Kliknij tutaj, by dowiedzieć się, jak załatwić pogrzeb w naszej parafii.

kliknij poniżej i pobierz plik (3.5 MB)

MAPA CMENTARZA

mapa_cmentarza_nowa