Historia Parafii

obraz-Jerzy1894 – 1898 r. – Prace budowlane przy kościele. Kościół został usytuowany na pagórku i dzięki temu jest ważnym punktem w panoramie miasta. Jest orientowany na osi wschód-zachód na planie krzyża łacińskiego, w stylu neoromańskim, wnętrze w stylu neogotyckim. Świątynia ma formę trójnawową. Na przecięciu nawy głównej z transeptem wzniesiono monumentalną, wysoką wieżę pełniącą funkcję dzwonnicy. Bryła kościoła najbardziej rozczłonkowana jest od wschodu, gdzie przejawia się typowa dla romanizmu addycyjność. Świątynia posiada ceglaną dekorację architektoniczną w postaci fryzu arkadowego. Powierzchnia użytkowa kościoła wynosi 600 m.

Ołtarz główny jest drewniany, rzeźbiony, w stylu neogotyckim, zawiera w środkowej części obraz przedstawiający św. Jerzego i M.B. Różańcowej. Zachowała się rzeźbiona i polichromowana ambona oraz figury świętych. Organy zostały wykonane w 1898 r. przez firmę ze Świdnicy; mają 12 głosów i 2 manuały. Kościół został wyposażony w pięć dzwonów oraz organy 12 głosowe i 2 manuały.

1897 r. – poświęcenie cmentarza katolickiego w odległości ok. 700 m od kościoła
1899 r. – uroczyste poświęcenie kościoła

1917 r. – z wieży kościelnej na rozkaz rządu Pruskiego zdjęto 4 dzwony, które zostały zabrane na cele wojenne

1957-1959 – na skutek eksploatacji węgla pod kościołem powstały liczne szkody: pęknięcia ścian, zniszczenie posadzki i dachu, w związku z czym przeprowadzono częściowy remont

1962 r. – Intronizacja obrazu Matki Bożej Różańcowej, zwanej dzisiaj Matką Bożą Białokamieńską, której dokonał sufragan wrocławski Bp Wincenty Urban

1969 – 1971 – dalszy kapitalny remont kościoła obejmujący wymianę okien, belek sufitowych, przebudowę ścian, założenie systemu grzewczego i malowanie wnętrza. Ściany świątyni zostają ozdobione malowidłami przedstawiającymi sceny z życia Jezusa i Marii

1972 r. – zakup trzech nowych dzwonów, których uroczystego poświęcenia dokonał sufragan wrocławski biskup Paweł Latusek. Zmieniono również pokrycie wieży głównej i wieżyczek na blachę miedzianą, a cały korpus kościoła pokryto blachą cynkową

1984 r. – powtórne malowanie wnętrza kościoła z odnowieniem ambony, ołtarza głównego, ołtarzy bocznych i kapitalnego remontu organów
obraz-Maryja
1998 r. – nowe nagłośnienie i instalacja elektryczna. Przebudowano prezbiterium,
w którym położono marmurową posadzkę z kamienia śląskiego i ustawiono nową, marmurową mensę (ołtarz). Konsekracji dokonał biskup legnicki Tadeusz Rybak

1999 r. – malowanie wnętrza kościoła. Instalacja gazowego, ekologicznego ogrzewania, założenie nowych żyrandoli oraz wstawienie pięciu nowych witraży: trzy w prezbiterium i dwa w transepcie. Jubileusz 100-lecia poświęcenia kościoła pod przewodnictwem biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka.

2012 r. – 50 rocznica intronizacji Obrazu Matki Bożej Białokamieńskiej pod przewodnictwem biskupa świdnickiego Ignacego Deca.