Spowiedź

spowiedz

Jak uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego, ci którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą (KKK 1422).

Jest to sakrament nawrócenia, ponieważ przez niego człowiek odpowiada na wezwanie Jezusa do ciągłego nawracania się i powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech. To sakrament pokuty, ponieważ poprzez skruchę i zadośćuczynienie człowiek wkracza na drogę nawrócenia. To sakrament spowiedzi, ponieważ człowiek wyznaje przed kapłanem swoje grzechy. To sakrament przebaczenia, bo penitent poprzez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane przez usta kapłana, otrzymuje od Boga przebaczenie i pokój. To wreszcie sakrament pojednania, ponieważ w wyniku spowiedzi człowiek ma możliwość pojednania się zarówno z Bogiem, jak i z Kościołem i ze swoim bliźnim.

Istnieje pięć nieodłącznych warunków dobrej spowiedzi.

1.Rachunek sumienia

Tylko dobrze przeprowadzone przygotowanie do spowiedzi, polegające na stanięciu w prawdzie przed Bogiem i przed swoimi grzechami sprawia, iż spowiedź jest owocna i przynosi rzeczywistą poprawę naszego chrześcijańskiego życia.

Gdy nie pamiętamy popełnionych grzechów, bądź też nie jesteśmy ich świadomi, nieodłączoną pomocą są rachunki sumienia, które pomagają nam przygotować się właściwie do spowiedzi (patrz załączony wzór rachunku sumienia).

2. Żal za grzechy

Jest bólem duszy i znienawidzeniem popełnionego grzechu . Wypływa z miłości względem Boga. Tylko osoba, która żałuje szczerze popełnionych grzechów może otrzymać rozgrzeszenie.

3. Mocne postanowienie poprawy

Wynika z żalu za grzechy i jest postawą pragnienia, aby z wszelkich sił unikać popełniania wyznanych grzechów w przyszłości.

4. Szczere wyznanie grzechów

Tylko szczere wyznanie wszystkich grzechów kapłanowi pozwala nam na nowo otworzyć się na Boga i Jego łaskę, aby otrzymać rozgrzeszenie.

5. Zadośćuczynienie

Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. Należy uczynić po spowiedzi wszystko co możliwe, aby tę szkodę naprawić (np. oddać skradzione rzeczy, czy przywrócić dobre imię osobie, którą niesłusznie obmówiliśmy). Rozgrzeszenie usuwa grzech, lecz nie usuwa wszelkiego nieporządku, jaki wyrządził grzech. Rodzajem zadośćuczynienia za popełnione grzechy, których nie da się bezpośrednio naprawić, jest pokuta, każdorazowo nadawana przez spowiednika, którą penitent jest zobowiązany w najbliższym czasie po spowiedzi wypełnić.

W naszej parafii istnieje możliwość spowiedzi wg następującego porządku:

Poniedziałek – Piątek 17:30-18:00

Niedziela – między Mszami św.