Akademia bezpiecznego seniora!

Poczuj się potrzebny!
Podziel się swoim doświadczeniem!
Dołącz do nas i stwórz z nami wyjątkowe wydarzenia!

 

 

Drodzy Seniorzy!!!

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie

pt.: Cyfrowy senior!

Projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Kryteria rekrutacji uczestników

Kandydaci zostaną poproszeni o odniesienie się w formularzu zgłoszeniowym do zagadnień istotnych z punktu widzenia projektu. A mianowicie będą zobligowani do określenia:

 • wieku (zrekrutowane zostaną osoby 60+);

 • miejsca zamieszkania (do projektu zakwalifikowane zostaną osoby fizyczne, które pracują lub zamieszkują miasto Wałbrzych lub tereny powiatu wałbrzyskiego);

 • poziomu umiejętności, wiedzy z zakresu obsługi urządzeń teleinformatycznych, potrzeb kandydatów przepisujących ich do właściwej grupy.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 48 osób.

Organizacja usług

Usługi świadczone będą w województwie dolnośląskim w mieście Wałbrzych. Warsztaty tematyczne dla 48 uczestników projektu obejmować będą :

 • warsztaty z zakresu obsługi narzędzi teleinformatycznych;

 • szkolenia z zakresu ABC bezpieczeństwa zdrowotnego;

 • treningi pamięci;

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku seniora poprzez opracowanie i wystawienie sztuki „Starość też radość”.

 

Uczestnicy/uczestniczki zobowiązani będą do:

 • przestrzegania Regulaminu projektu;
 • punktualnego przychodzenia na zajęcia;
 • uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie przewidzianym w programie, przy min. 80 % obecności;
 • rzetelnego przygotowywanie się do zajęć zgodnie z zaleceniami trenerów;
 • potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności;
 • poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie;
 • złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie.

 

 

Szanowni Seniorzy

Dzięki uczestnictwie w projekcie nabędziecie lub wzmocnicie posiadane kompetencje w zakresie korzystania z narzędzi teleinformatycznych, poznacie swoje słabsze i moce strony, podniesiecie swoją samoocenę, wzmocnicie motywację i chęć do działania dla innych.

Zapewniamy:

 • catering (kawa, herbata, ciastka itp.);
 • możliwość owocnego spędzenia czasu poprzez udział w zajęciach rozwijających zainteresowania;
 • wykłady, zajęcia otwarte;
 • przyjazną atmosferę.

Biuro Projektu

Cyfrowy senior!

ul. św. Jerzego 1,

58-304 Wałbrzych

e-mail: szydlowska.marysia@os.pl

tel.: 603 566 133