NEKROLOGI

Na prośbę rodziny zmarłego

po załatwieniu formalności pogrzebowych

w Zarządzie Cmentarza

umieszczamy tu nekrologi