Regulamin Cmentarza Parafialnego

Regulamin Cmentarza parafii św. Jerzego i MB Różańcowej
w
Wałbrzychu

 1. Cmentarz jest miejscem świadectwa chrześcijańskiej nadziei i wiary w zmartwychwstanie.

 2. Odwiedzający cmentarz winni zachowywać się spokojnie, unikać wszelkiego hałasu i przekleństw stosownie do religijnego charakteru tego miejsca.

 3. Cmentarz jest otwarty w miesiącach kwiecień – październik od 7:00 do 21:00, natomiast w miesiącach listopad – marzec od 7:00 do 19:00.

 4. Dzieciom do lat 12 wolno przebywać na cmentarzu tylko pod opieką osób dorosłych.

 5. Zabrania się jeżdżenia po terenie cmentarza rowerami, wszelkimi pojazdami mechanicznymi, jak również chodzenia po grobach i wyprowadzania psów.

 6. Stanowczo zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie cmentarza.

 7. Śmieci należy składać tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

 8. Postawienie nagrobka, ławki oraz renowacja nagrobka wymaga zezwolenia Zarządcy Cmentarza.

 9. Wjazd samochodem na teren Cmentarza, dla aut nie obsługujących ceremonii pogrzebowej, np. przy budowie nagrobków, jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Zarządcą Cmentarza.

 10. Po upływie 20 lat od chwili pochówku, należy wnieść powtórną opłatę za grób. Opłata za grób jest opłatą eksploatacyjną Cmentarza pokrywającą m. in. koszty opłat za wodę i wywóz śmieci z terenu Cmentarza. W przypadku braku opłaty za grób, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem cmentarnym, grób przechodzi do dyspozycji Zarządu Cmentarza i może być wykorzystany do ponownego pochówku. Prolongatę należy uregulować TYLKO w Zarządzie Cmentarza w ramach pracy kancelarii parafialnej bądź po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Zarządcą Cmentarza

 11. Jeżeli w momencie dochowania do grobu kolejnego zmarłego ważność tego grobu kończy się w przeciągu 5 lat – rodzina jest zobowiązana do uregulowania prolongaty na kolejne 20 lat licząc od daty upływu ważności.

 12. Jedynym Zarządcą Cmentarza jest Parafia św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu, ul. Św. Jerzego 4, tel. 507-824-030.

Zarządca Cmentarza
Ks. Proboszcz