Zapisy na wizytę duszpasterską

Dane kontaktowe parafii

 • ADRES: ul. Św. Jerzego 4, 58–304 Wałbrzych
 • TELEFON: 507-824-030
 • EMAIL: swjerzy.walbrzych@gmail.com
 • WWW: parafiaswjerzego.pl

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej z siedzibą w Wałbrzychu pod adresem ul. Św. Jerzego 4.
 2. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu złożenia zamówienia wizyty duszpasterskiej.
 3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Będziemy przechowywać Twoje dane do 31 marca 2024 roku lub do czasu gdy wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 5. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich Danych,
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia Danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych jest niezbędne do złożenia zamówienia wizyty duszpasterskiej.
 7. Informujemy, że Twoje dane nie są profilowane.
 8. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 9. Informujemy, że nie przetwarzamy Twoich danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych (danych ujawniających Twoje pochodzenie rasowe lub etniczne, Twoje poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależności do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania Ciebie, dane dotyczące zdrowia, Twojej seksualności lub orientacji seksualnej).

Zapisy trwają do: 2023-12-29

Wzorem lat ubiegłych wizyta duszpasterska w naszej parafii odbędzie się na podstawie zgłoszeń (zaproszeń).
Plan kolędy zostanie ogłoszony w Sylwestra i w Nowy Rok. Kolęda rozpocznie się po Nowym Roku.

Zachęcamy do zapisywania się na wizytę duszpasterską 2024, poprzez poniższy formularz.