JUBILEUSZ 50-LECIA MARYJNEGO TYTUŁU NASZEJ PARAFII I KOŚCIOŁA