INTENCJE MSZY ŚW. 16.12 – 23.12.2018

16/12/2018  niedziela
  07:30 + Anna i Kazimierz Harbatowscy
  09:00 + Józefa, + Stanisław – rodzice, ++ z rodziny
  09:00 + Zbigniew, Jan, Danuta, Stanisław, ++ rodzice z obojga stron
  10:30 + Feliks Michalak 10 rocz. śmierci
  10:30 + Franciszek Szot 5 rocz. śmierci, ++ rodzice, + brat Czesław
  12:00 W intencji Wojciecha (10 lat) i Krzystofa (7 lat) Sokołowskich z okazji urodzin
  12:00 + Roman Sapalski (z okazji urodzin za życia)
  18:00 + Zbigniew Rząsa

 

17/12/2018 poniedziałek
  07:00 W intencji Ks. Proboszcza i Wikarych
  18:00 + Marian Bonin
  18:00 + Marian Zubrzycki od uczestników pogrzebu

 

18/12/2018 wtorek
  07:00 O zdrowie dla Barbary
  18:00 + Zdzisław Kossakowski od uczestników pogrzebu
  18:00 + Janina Burdzy od uczestników pogrzebu

 

19/12/2018 środa
  09:00 + Ignacy
  18:00 + Marcin Niziński, + Wiktoria Wierzbicka, ++ z rodz. Marciniaków i Wojasów
  18:00 + Tadeusz Rogala

 

20/12/2018 czwartek
  07:00 + Janina Burdzy od uczestników pogrzebu
  18:00 + Helena Surzyn 44 rocz. śmierci, + Adam Surzyn, + Wiktoria, + Ewa
  18:00 + Piotr Cierzniak, + Kazimierz Cierzniak
21/12/2018 piątek
  07:00 + Barbara Kolanko od uczestników pogrzebu
  18:00 + Aurelia Rzeczycka 3 rocz. śmierci
  18:00 + Marian Zubrzycki od uczestników pogrzebu

 

22/12/2018 sobota
  07:00 + Konstancja, Franciszek Błaszczyk, Gabriela Grzelak
  18:00 + Henryka Masztalerska 7 rocz. śmierci, ++ Stanisław i Stanisława Masztalerscy, Janina, Erwin Fimel, Bronisław Trzaska 5 rocz. śmierci
  18:00 + Janina Burdzy 60 dni po pogrzebie

 

23/12/2018 niedziela
  07:30 + Emil Dziczkowski, ++ z rodziny
  09:00 + Radek
  09:00 + Barbara i Andrzej Bochniak
  10:30 + Józef, + Czesław Czernikiewicz
  10:30 + Janina i Franciszek Bogaccy, Franciszek i Zdzisław
  12:00 + Lesław Nogawka 3 rocz. śmieci, ++ z rodziny
  12:00 W intencji wszystkich ofiarodawców, sponsorów i zaangażowanych
w przygotowanie festynu i prace remontowe w naszej parafii
  18:00 + Marian Zubrzycki od uczestników pogrzebu