MODLITWA W INTENCJI SYNODU

Panie Jezu Chryste, Ty ustanowiłeś swój Kościół na fundamencie Apostołów i powierzyłeś mu misję głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom. Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na swój lud zgromadzony w Kościele świdnickim. Przenikaj światłem Ducha Świętego pasterzy i wiernych naszej diecezjalnej wspólnoty. Błogosław dziełu
I Synodu, aby jeszcze owocniej była wypełniana posługa słowa i sakramentów św.: nauczania, uświęcania i rządzenia. Pomóż nam właściwie odczytywać znaki czasu
w zmieniającej się rzeczywistości, z nadzieją zmierzać ku przyszłości i zgodnie z Twoją wolą wypełniać powierzone zadania.
Święta Maryjo, Matko Kościoła – módl się za nami,
Święty Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego – módl się za nami,
Święty Stanisławie Biskupie i Męczenniku – wstawiaj się za nami u Boga,
Święty Janie Pawle Wielki, módl się za nami!