Podziękowania od Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”

Prezentujemy podziękowania jakie otrzymaliśmy od od Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” za przekazane do Afryki dary na rzecz najuboższych mieszkańców świata.