Ogłoszenia parafialne (21 czerwca 2020 r.)

  1. Dziś przeżywamy XII Niedzielę Zwykłą. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu w środę uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
  2. Wczoraj Schola Dziecięca z Ks. Arturem była na wycieczce. Dziękujemy rodzicom naszych śpiewaków za pomoc w organizacji wspólnego wyjazdu.
  3. Jutro, 22 czerwca, nabożeństwo do św. Rity – patronki od spraw trudnych i beznadziejnych. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 18.00.
  4. Nabożeństwa czerwcowe odprawiane są codziennie o godz. 17.30. Zachęcamy do uczestnictwa.
  5. W piątek taca przeznaczona na fundusz ministranci wyniosła 470 zł. Serdeczne Bóg zapłać.
  6. Zbiórki scholi dziecięcej w poniedziałek o godz. 16:30 i w sobotę o godz. 10:00.
  7. Za tydzień przypada ostatnia niedziela miesiąca. W związku z tym, że nasza parafia otrzymała z Ministerstwa Kultury dotację w kwocie 50 tys. zł. i potrzebujemy drugie tyle wkładu własnego, przedstawiciele Rady Parafialnej staną za tydzień z puszkami, a my będziemy prosili Was o pomoc.
  8. Do nabycia nowe numery „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
  9. W minionym tygodniu z naszej parafii do wieczności odszedł śp. Marian Fiałkowski. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…

 

Komunikat Biskupa Świdnickiego

Drodzy diecezjanie, przed szesnastu laty, 25 marca 2004 r., wraz ze święceniami biskupimi i ingresem Jego Ekscelencji księdza biskupa Ignacego Deca, rozpoczęła się historia naszej diecezji. Jej pierwszy Pasterz na przestrzeni kilkunastu lat, wsparty Bożą łaską oraz entuzjazmem i ofiarnym zaangażowaniem zarówno duchowieństwa, jak również osób konsekrowanych i wiernych świeckich, zorganizował zręby naszego lokalnego Kościoła. Sukcesywnie, ale wytrwale – na miarę możliwości – powstawały z inicjatywy bp. Ignacego, niezbędne dla funkcjonowania diecezji instytucje: Kuria Biskupia, Wyższe Seminarium Duchowne, Caritas, Sąd Biskupi, Dom Księży Seniorów. Równolegle do tych działań dotyczących struktury diecezji pierwszy Biskup Świdnicki troszczył się o duchowy wzrost wiernych powierzonych jego pasterskiej pieczy. Zabiegając o duchowe dobro diecezjan przeprowadził m.in. diecezjalny Kongres Eucharystyczny, dwie peregrynacje: obrazu Jezusa Miłosiernego oraz figury Matki Bożej Fatimskiej, a także doprowadził do koronacji przez legata papieskiego obrazu Matki Bożej Świdnickiej.

Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw duszpasterskich, trudno zliczyć wszystkie wizyty, spotkania, rozmowy Księdza Biskupa z księżmi i osobami świeckimi w kurii, w parafiach, na pielgrzymkach i przy innych okazjach. Możemy dziękować Bożej Opatrzności za dar osoby tak wyjątkowego Pasterza, za ten imponujący i niełatwy do zmierzenia całokształt pasterskiego posługiwania bp. Ignacego, który odcisnął znaczące piętno na tożsamości i dynamice naszej diecezji.

W dniu 31 marca br. papież Franciszek przyjął, wynikającą z racji osiągniętego wieku, rezygnację bp. Ignacego i wyznaczył dla diecezji nowego Pasterza. Przejmując i podejmując dziedzictwo Kościoła świdnickiego, chcę wraz z bp. Adamem oraz z całą wspólnotą diecezjalną wyrazić naszą wdzięczność pierwszemu Biskupowi Świdnickiemu, za jego gorliwą, pełną poświęcenia i zaangażowania, wieloletnią pasterską posługę. Dzięki powolnemu znoszeniu ograniczeń związanych z panującym stanem epidemii, możemy już – przy zachowaniu przewidzianych przez prawo norm bezpieczeństwa – zorganizować diecezjalne podziękowanie biskupowi Ignacemu. Dlatego zapraszam duchowieństwo, osoby konsekrowane oraz wiernych świeckich na uroczystą Mszę św., która będzie sprawowana w katedrze świdnickiej w sobotę, 4 lipca br. r. o godz. 12.00. Tego dnia stańmy razem u boku Pierwszego Biskupa diecezji świdnickiej, aby we wspólnotowej modlitwie podziękować Panu Bogu za dar dobrego pasterza i prosić o Boże błogosławieństwo na dalsze lata jego życia i biskupiego posługiwania wśród nas.

† Marek Mendyk

Biskup Świdnicki