Ogłoszenia parafialne (22 marca 2020 r.)

 1. Przeżywamy dziś IV Niedzielę Wielkiego Postu. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu w środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w tym dniu o godz. 7:00, 9:00 i 18:00
 2. Dzisiaj nabożeństwo do św. Rity – patronki od spraw trudnych i beznadziejnych. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 18:00
 3. W przyszłą niedziele mieliśmy rozpocząć Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii. Ze względu na sytuację w kraju zostają one odwołane.
 4. Przypominamy że ze względu na stan epidemii ogłoszony w piątek zawieszone są wszelkie spotkania w parafii. Osoby osłabione z powodu wieku, chore, z objawami infekcji prosimy o nie uczestniczenie w nabożeństwa wielkopostnych oraz
  w Mszach św.
 5. Nabożeństwa wielkopostne w naszym kościele są sprawowane w następującym porządku w każdy piątek o godz. 17:15 Droga Krzyżowa, a w niedziele o godz. 17:15 Gorzkie Żale.
 6. W naszym kościele od Środy Popielcowej znajduje się puszka na jałmużnę wielkopostną.
 7. Do nabycia nowy numer „Niedzieli”. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
 8. W minionym tygodniu z naszej parafii do wieczności odszedł śp. Antoni Szlązak. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

DYSPENSA BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, powołując się na kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

            Zachęcam osoby korzystające z dyspensy do modlitwy za pośrednictwem środków masowego przekazu, a wszystkich wiernych proszę o osobistą modlitwę
w intencji ustania epidemii.