Wizyta Duszpasterska 2018 / 2019

Wizyta Duszpasterska 2018 / 2019

(zdjęcie: parafiaprzyszowa.pl)

Mało kto wie, że do tych bożonarodzeniowych odwiedzin parafian, kapłan, przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego, jest zobowiązany na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego celem wzajemnego poznania się. Czytamy w nim, że kapłan „winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygować” (kan. 529 § l KPK).

Tradycja wizyty duszpasterskiej, zwanej popularnie „kolędą” zawiera w sobie bogactwo znaków i treści.

Jedni wyczekują wizyty księdza z radością, dla innych to przykry obowiązek, jeszcze inni twierdzą, że to tylko zbiórka pieniędzy lub strata czasu. Są i tacy, którzy boją się księdza jak ognia (swoją drogą, ciekawe dlaczego?) Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła i duszpasterzy.

Kulminacyjnym punktem odwiedzin kapłana są bogate w treści modlitwy o błogosławieństwo dla mieszkańców oraz modlitwy Ojcze nasz. Po odmówieniu modlitwy Pańskiej.

Niestety zanika już zwyczaj umieszczania na drzwiach domu symboli: C+M+B. Co oznaczają litery: C+M+B? Św. Augustyn odczytuje w tych znakach chrześcijańską myśl: „Christus Multorum Benefactor”, czyli: „Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą”. Starochrześcijańskie tłumaczenie, zbliżone do myśli św. Augustyna, jest złączone z treścią modlitw kolędowych: „Christus Mansionem Benedicat” –„Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu”. Niektórzy widzą w tych literach pierwsze litery imion Trzech Króli: Kacper, Melchior, Baltazar.

Jest to również nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu, gdzie oznaczenie domów krwią baranka paschalnego miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było także publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się należy. Tak więc chrześcijanie, którzy przyjmują kapłana z wizytą duszpasterską dają świadectwo swojej przynależności do Kościoła.

Uwagi praktyczne

Dobrze, jeśli to tylko możliwe, żeby w odwiedzinach kolędowych brała udział cała rodzina.

Tematem wizyty duszpasterskiej są przede wszystkim kwestie natury religijnej. Niekiedy ta krótka i raczej symboliczna wizyta staje się okazją do podjęcia bardzo ważnej i trudnej sprawy, która wymaga poświęcenia zdecydowanie większej ilości czasu. Dlatego jeśli zachodzi taka potrzeba i ktoś potrzebuje dłuższej rozmowy, właśnie na kolędzie ma możliwość umówienia się z duszpasterzem w dogodnym dla obu stron terminie.

Na stole powinno leżeć Pismo św., krzyż, świece, woda święcona i kropidło.

Każda parafia prowadzi kartoteki swoich parafian, gdzie odnotowuje się dane, przyjęte sakramenty, informacje o sytuacji rodziny, problemy. Warto dbać, aby ta kartoteka była uzupełniana przez kapłana na kolędzie.

Dla księży jest to też okazja poznania indywidualnych uwarunkowań życiowych poszczególnych rodzin, rozeznania w możliwościach i potrzebach swoich parafian. Odwiedziny rodzin w ich własnym mieszkaniu, na prywatnym, domowym gruncie, są niepowtarzalną okazją do poznania ich życia. Nie da się zrozumieć człowieka, jeśli najpierw nie zobaczy się jak żyje i mieszka we własnym domu. Zapewne nie jest łatwo wpuścić do swego domu księdza – bądź co bądź obcego człowieka, zwłaszcza jeśli ktoś nie czuje się bliżej związany z parafią, Kościołem i Bogiem. Odrobina zaufania i życzliwości może zaowocować nawróceniem i przemianą życia.

Z drugiej strony dla świeckich jest to także wielka szansa! Księża zwykle robią, co mogą, by jak najlepiej odprawić kolędę w możliwie największej liczbie rodzin. Jednym wychodzi to lepiej, innym gorzej – jak to w życiu. Przy dwusetnym, trzysetnym „wejściu” w sezonie lub trzydziestym danego dnia, trudno o świeżość, entuzjazm i pełne zaangażowanie w prowadzenie interesującej rozmowy z domownikami. Dlatego warto, by po części obrzędowo-liturgicznej, modlitwie, błogosławieństwie i rozdaniu obrazków, inicjatywę dialogu przejęli właśnie gospodarze. To doskonała i chyba jedyna w swoim rodzaju okazja, by postawić księdzu jakieś pytanie, poprosić o opinię na interesujący nas temat, wyrazić swoje wątpliwości i niepokój, zaproponować jakiś pomysł czy praktyczną inicjatywę duszpasterską. Wielu księży byłoby bardzo wdzięcznych za rozpoczęcie takiego dialogu. Zapewne nie każdy się odważy na zainicjowanie szczerej i rzeczowej rozmowy, ale tam, gdzie się to uda, ksiądz będzie wiedział, że ma do czynienia z ludźmi, którym wiara i przynależność do wspólnoty Kościoła nie są obojętne.

Jeśli ktoś jest nieobecny w domu (z różnych przyczyn), a ma życzenie wizyty duszpasterskiej, może zawsze skontaktować się osobiście lub telefonicznie z duszpasterstwem, aby umówić się na kolędę dodatkowym terminie.

Prosimy również zadbać o to, by kapłan nie czekał na korytarzu pod drzwiami, ale żeby dla lepszej sprawności wizyty czuwać i otworzyć drzwi wcześniej. W naszej parafii zwyczajem jest, że ministranci zapowiadają kolędę dzień wcześniej. Prosimy również, by informować się po sąsiedzku o zbliżającej się kolędzie. Nie należy także pytać ministrantów, o której będzie ksiądz z wizytą, gdyż nawet sam kapłan nie jest w stanie przewidzieć godziny wejścia do konkretnego mieszkania.

Warto odwiedziny kolędowe przeżywać w duchu radości bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy, serdecznej rozmowy z duszpasterzami. Niech błogosławieństwo kolędowe chroni nasz dom, nasze rodziny i umacnia nas na drodze życia chrześcijańskiego.

(opr. na podstawie: http://swaugustyn.pl)

Plan kolędy na ten rok wygląda następująco:

(Plan może ulec lekkim zmianom, dlatego prosimy o stałe śledzenie strony internetowej)

Piątek 28. grudnia 2018 – ul. Wolności od godz. 15.30

Sobota 29. grudnia 2018 – ul. Dąbrowskiego od godz. 9.00

Środa 2. stycznia 2019 – ul. Daszyńskiego od godz. 15.30

Czwartek 3. stycznia – ul. Przyj. Żołnierza, Komuny Par., Ratuszowa (od końca), Wysockiego, Narutowicza, Boczna od godz. 15.30

Piątek 4. stycznia – ul. Piaskowa, ul. Ludowa 1, 1a, 1e, 1f – 15 i 19 – 21 od godz. 15.30

Sobota 5. stycznia – ul. Ludowa, Kraka od godz. 10.00

Poniedziałek 7. stycznia – ul. Piasta 1 – 14 i 47, 47a-g od godz. 15.30

Wtorek 8. stycznia – ul. Piasta 15 – 53, Wiejska 2, 3a, b, c od godz. 15.30

Środa 9. stycznia – ul. Wiejska od godz. 15.30

Czwartek 10. stycznia – ul. Wańkowicza, Bukowa, Bohaterów Getta, Grabowskiej 1-6, 30 od godz. 15.30

Piątek 11. stycznia – ul. Grabowskiej 14-21, 35-41, 73 od godz. 15.30

Sobota 12. stycznia – ul. Grabowskiej 23-33, 43-61 od godz. 10.00

Poniedziałek 14. stycznia – ul. Reja, Andersa 2-30f (nry parzyste) od godz. 15.30

Wtorek 15. stycznia – ul. Jasna, Andersa 9-65b (nry nieparzyste), 32-60 (nry parzyste) od godz. 15.30

Środa 16. stycznia – ul. Andersa 62-112a (nry parzyste), 69-83 (nry nieparzyste) od godz. 15.30

Czwartek 17. stycznia – ul. Andersa 114-132 (nry parzyste), 85-139 (nry nieparzyste) od godz. 15.30

Piątek 18. stycznia – ul. Andersa 141-187 (nry nieparzyste), 134-188 (nry parzyste) od godz. 15.30

Sobota 19. stycznia – ul. 3-go Maja, Ruchu Oporu, Brygady Górniczej, Piękna od godz. 10.00

Sobota 19. stycznia – Kolęda dodatkowa od godz. 18.00 – adresy zgłaszamy w zakrystii bądź telefonicznie