Życzenia imieninowe dla Księdza Proboszcza

„Dobry pasterz ukształtowany według serca Boga,

jest największym skarbem, jaki Bóg może przydzielić parafii.

Jest to najcenniejszy dar Bożego miłosierdzia”

św. Jan Maria Vianney

Czcigodny Księże Proboszczu, Drogi Solenizancie !

Proszę przyjąć od nas z głębi serc płynące życzenia imieninowe, które pragniemy Ci złożyć w imieniu całej naszej rodziny parafialnej.

Na początku jednak, chcemy wyrazić swoją wdzięczność Panu Bogu za Twoją obecność w naszej parafii.

Dziękujemy za słowa, które do nas kierujesz, za trud odkrywania przed nami daru Eucharystii jako źródła siły, mocy i światła w naszym codziennym życiu.

Dziękujemy za efektywne administrowanie parafią, za gospodarską troskę o nieruchomości naszej parafii.

Dziękujemy za każde błogosławieństwo i udzielony Sakrament; za budowanie wspólnoty, za domową atmosferę, kształtowanie więzi rodzinnych.

Nade wszystko, dziękujemy jednak za Twoją pobożność, która ujmuje wszystkich parafian oraz za gorliwą modlitwę w intencji naszej parafii.

Wierzymy, iż św. Jerzy nasz Patron, będzie wypraszał Księdzu u Pana Boga wszystkie potrzebne dary, a ludzka życzliwość będzie towarzyszyć każdemu dziełu, które Ksiądz podejmuje dla dobra naszej parafii.

Niech dobry Bóg, który nas wszystkich umiłował, strzeże Księdza Proboszcza i darzy swoimi łaskami.

Duszpasterska Rada Parafialna