Baza Cmentarza – stan na sierpień 2017

Zachęcamy do zapoznania się z Bazą Cmentarza Parafialnego.

Aktualizacja: SIERPIEŃ 2017.

Należy kliknąć na poniższy link. Następnie w celu wyszukania grobu należy:

  1. użyć kombinacji klawiszy CTRL F (najpierw wciskamy klawisz CTRL (kontrol) następnie przy wciśniętym klawiszu CTRL wciskamy klawisz F. W efekcie otworzy nam się okno do wpisania nazwiska zmarłego
  2. Wpisujemy nazwisko, które znajduje się na grobie
  3. Naciskamy w oknie przycisk Szukaj (bądź Search)
  4. Gdy jest więcej takich samych nazwisk – klikamy w przycisk Dalej (bądź Next), by wyszukać interesujący nas grób

Baza Cmentarza sierpień 2017

Przypominamy również, że w myśl Ustawy o Cmentarzach i chowaniu zmarłych, grób należy prolongować, czyli przedłużyć jego ważność przed upływem 20 lat od ostatniego pochówku. W przeciwnym razie przechodzi pod Zarząd Cmentarza, który może go zlikwidować celem dokonania w jego miejscu następnego pochówku.

Zarząd Cmentarza Parafialnego