Ogłoszenia parafialne (05 sierpnia 2018 r.)

 1. Przeżywamy XVIII Niedzielę Zwykłą, pierwszą niedzielę miesiąca. Po każdej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
  W kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek święto Przemienienia Pańskiego; w środę wspomnienie św. Dominika;
  w czwartek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża; w piątek święto św. Wawrzyńca; w sobotę wspomnienie św. Klary.
 2. Dnia 9. września w naszej parafii zostanie zorganizowany festyn rodzinny z okazji urodzin Matki Bożej. Ponieważ losy na loterię fantową będziemy rozprowadzać już w niedziele poprzedzającą festyn czyli 2. września bardzo prosimy by osoby, które chciałyby ufundować fanty uczyniły to w najbliższym czasie, tak abyśmy mogli wszystko dobrze przygotować. Jednocześnie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy już odpowiedzieli na naszą prośbę. Niedługo wywiesimy plakaty informujące szczegółowo o atrakcjach festynu.
 3. W związku z organizacją w czasie festynu dziecięcego konkursu pieśni religijnej i patriotycznej prosimy o zgłaszanie się uczestników do zakrystii bądź kancelarii parafialnej. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku od lat 6 do 12.
  Dla zwycięzcy jest przewidziana nagroda.
 4. Od 31. lipca trwa w naszej parafii Nowennę Pompejańską w intencji wszystkich mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nie chodzą do Kościoła. Zachęcamy wszystkich do tego duchowego wysiłku ufając, że za przyczyną Matki Bożej Różańcowej nasza Parafia ożyje duchowo.
 5. Z okazji zbliżającego się święta Wniebowzięcia NMP, zachęcamy do przynoszenia wszelkich ziół, kwiatów oraz kłosów zbóż,
  z których powstaną wiązanki do poświęcenia 15. sierpnia, ze sprzedaży których dochód przeznaczony będzie na remont Domu Parafialnego. Wyżej wymienione zioła i kwiaty można przynosić na plebanie w niedzielę 12. sierpnia po każdej Mszy św. oraz w poniedziałek.
 6. Przypominamy, że w związku z Nowenną Pompejańską w sierpniu kancelaria parafialna we wtorki i czwartki będzie czynna w godzinach 16.00-17.00. W soboty bez zmian.
 7. W ubiegłą niedzielę od darczyńców indywidualnych na remont Kościoła zebraliśmy 50 zł, 100 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł, 500 zł. Razem 1450 zł. Taca z zeszłej niedzieli wyniosła 3766,41 zł. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom wspierającym remont naszej Świątyni.
 8. Po raz ostatni prosimy rodziców dzieci z ul. Piaskowej o przypilnowanie by ich pociechy nie śmieciły wokół Kościoła, nie jeździły i nie hałasowały w czasie nabożeństw. W sytuacji w której będzie się to powtarzać będziemy zmuszeni zamknąć bramę i furtkę od strony ul. Piaskowej.
 9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i pogłębiania swojej wiedzy religijnej. Do nabycia nowe numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.

 

W Jubileuszowym hołdzie Wambierzyckiej Pani

List Pasterski Biskupa Świdnickiego z okazji 800-lecia Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin

Wstęp

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,  na początku 6. rozdziału Ewangelii według św. Jana słyszymy słowa, mówiące o Jezusie: „Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali” (J 6, 2). To jedno zdanie, otwierające opis cudownego rozmnożenia chleba, może posłużyć jako obraz całej posługi Mistrza z Nazaretu – Tego, który czynił znaki, poczynając od Kany Galilejskiej, który gromadził tłumy, zwłaszcza potrzebujących, który uzdrawiał chorych, a w końcu uzdrowił ludzkość ze śmiertelnej choroby grzechu lekarstwem swej męki i śmierci krzyżowej.

 1. Z historii wambierzyckiego sanktuarium

Przytoczone zdanie z Janowej Ewangelii: „Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali” (J 6,2) można by odnieść do Sanktuarium Matki Bożej w Wambierzycach, które wraz z miejscowością obchodzi w tym roku 800-lecie swego istnienia.  To przecież do tego świętego miejsca w ciągu stuleci przybywał „wielki tłum” pielgrzymów, którzy doświadczali „znaków” Bożego miłosierdzia w licznych uzdrowieniach, poczynając od roku 1218, kiedy to niewidomy Jan z Raszewa odzyskał wzrok, modląc się przed figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem. Ten świątek – jak zwykle zwie się podobne ludowe figurki – przyciągając kolejnych wiernych, rozpoczął dzieje Wambierzyc. Najstarszymi świadkami tych dziejów są wykonane z piaskowca: ołtarz, kropielnica i lichtarz, ustawione pierwotnie obok lipy z cudowną statuetką Maryi, a dziś stojące w krużganku bazyliki. To właśnie na tym ołtarzu widnieje data początku rozwoju kultu Matki Bożej w tym miejscu.

Po pierwszym drewnianym kościółku powstały jeszcze trzy inne. Dzieła budowy drugiego, murowanego już kościoła, podjęła się rodzina Panwitzów. Kościół ów służył mieszkańcom i coraz liczniejszym pielgrzymom przez niemal dwieście lat. Postacią bardzo zasłużoną dla Wambierzyc okazał się  Daniel Paschazjusz von Osterberg, budowniczy trzeciego, niestety, nietrwałego kościoła i założyciel wambierzyckiej kalwarii. Obecna świątynia, nawiązująca swoją strukturą do świątyni jerozolimskiej, została wzniesiona przez hrabiego Franciszka Antoniego von Götzena. Konsekrowano ją w 1720 r., a papież Pius XI nadał jej tytuł bazyliki mniejszej w 1936 roku. Ten mały skrawek Ziemi Kłodzkiej nawiedzały w ciągu wieków przeróżne, trudne doświadczenia, jak: wojna husycka, reformacja, wojna trzydziestoletnia, Kulturkampf. Miejsce to jednak jako sanktuarium przetrwało i żyje do dziś. Żyje dzięki bijącemu Sercu Matki, która zechciała tutaj w sposób szczególny zamieszkać pod znakiem niepozornej lipowej figurki. Macierzyńska miłość Maryi spotkała się z odwzajemnieniem Jej dzieci, ludu Bożego, kiedy to w dniu 17 sierpnia 1980 r., pod przewodnictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, dokonano koronacji cudami słynącej figurki Wambierzyckiej Pani i Jej Syna koronami papieskimi. To wydarzenie tak oto odczytał św. Jan Paweł II w nadesłanym na tę uroczystość przesłaniu: „Raduję się z tego, że Wasza miłość i cześć dla Matki Bożej, odziedziczona po tylu stuleciach, doczekała się takiego wyrazu w tym właśnie roku, w tym właśnie dniu, że Matka Boża otrzymuje ten widomy znak miłości i czci, jakiej doznaje w niebie, w łonie Trójcy Przenajświętszej, a jaką my tu, na ziemi, staramy się naśladować, koronując Jej obrazy i Jej statuy”.

 

 1. Potrzeba wdzięczności

Drodzy Bracia i Siostry, przeżywany w tym roku jubileusz 800-lecia Wambierzyc i istniejącego tam sanktuarium maryjnego jest przede wszystkim okazją do wyrażenia naszej wdzięczności. Pragniemy podziękować Panu Bogu za tak długą i wspaniałą historię tego miejsca, historię, którą dość skrupulatnie odtworzył największy jak dotąd lokalny historyk, ks. Emmanuel Zimmer. To właśnie w Wambierzycach  tworzyli wybitni artyści: rzeźbiarz Karol Sebastian Flacker, kompozytor Ignacy Reiman, malarz Antoni Born. Dziękujemy za tyle łask, którymi Opatrzność obdarzyła i wciąż obdarza tak wielu pielgrzymów za pośrednictwem Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Co roku dziesiątki, o ile nie setki tysięcy turystów i pielgrzymów, przybywają do Wambierzyc z całej Polski, a bywa, że i z różnych zakątków świata, zwłaszcza z Niemiec i Czech. To właśnie dla Niemców i Czechów ta Ziemia jest też w jakimś sensie ziemią ojczystą, a Matka Boża Wambierzycka bliską ich sercom Matką i Królową.  Tak liczna obecność pielgrzymów w sanktuarium jest potwierdzeniem słów Maryi z Jej hymnu Magnificat: „Oto bowiem odtąd błogosławić Mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48).  Pragniemy dziękować za kolejnych gospodarzy i kustoszów sanktuarium, którzy dbali o to, by  podtrzymywana była cześć oddawana Bogu i rozwijał się kult maryjny, a równocześnie by zapewniona była materialna trwałość całej sakralnej infrastruktury. Do osób zasługujących na to, aby je właśnie w tym miejscu imiennie wymienić, należy z pewnością długoletni proboszcz parafii i kustosz sanktuarium,  ks. Tadeusz Michalik, jezuita. To właśnie pod jego przewodnictwem została przygotowana i przeprowadzona wspomniana koronacja Figurki Matki Bożej Wambierzyckiej z Dzieciątkiem. Dziękujemy za teraźniejszą posługę Ojcom i Braciom Franciszkanom, którzy już od przeszło dziesięciu lat roztaczają troskę o sanktuarium, o jego duchowe i materialne dziedzictwo.

 1. Słowo zaproszenia

Umiłowani diecezjanie,  w imieniu Ojców Franciszkanów i własnym jak najserdeczniej zapraszam wszystkich Was do Wambierzyc na główne obchody jubileuszu 800-lecia. Jubileusz ten jest obchodzony poprzez różne wydarzenia o charakterze religijnym i kulturalnym. Ojcowie Franciszkanie informują i przypominają, że Penitencjaria Apostolska, z racji roku jubileuszowego, wydała Dekret, zgodnie z którym od dnia 31 maja br. do dnia 31 maja roku 2019, wszyscy nawiedzający wambierzyckie sanktuarium mogą codziennie uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami dla siebie lub dla osoby zmarłej. Główne obchody Jubileuszu celebrowane będą dnia 15 sierpnia 2018 r., w Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Ich punktem kulminacyjnym będzie uroczysta suma odpustowa o godz. 11.00. Eucharystii tej będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Vokal, Biskup diecezji Hradec Kralove z Czech. Okolicznościową homilie wygłosi Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Czaja,  Biskup Opolski.

 1. Zakończenie

Drodzy Bracia i Siostry, stwórzmy „wielki tłum” idący za Jezusem, który przybędzie do Wambierzyc, aby wspólnie wyśpiewać Bogu dziękczynne Te Deum za łaski w tym miejscu doświadczane! Chorzy lub pozostający w domach niech łączą się z nami duchowo! Niech rozlegnie się nasza głośna, nieba sięgająca modlitwa o to, byśmy dalej, przez długie lata, mogli doznawać dobroci i czułości Boga za przyczyną Matki Najświętszej. Wszystkim wiernym diecezji świdnickiej, Gościom przebywającym na jej terenie, a zwłaszcza tym, którzy 15 sierpnia podejmą trud pielgrzymowania do Wambierzyc udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wasz Biskup Ignacy Dec

 

Uwaga:

Powyższy List pasterski Biskupa Świdnickiego należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji świdnickiej podczas wszystkich Mszy świętych w niedzielę, dnia 5 sierpnia 2018 r.

 

+ Adam Bałabuch

Wikariusz Generalny