Ogłoszenia parafialne (16 czerwca 2024 r.)

  1. Przeżywamy XI Niedzielę Zwykłą. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu w poniedziałek wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, w środę wspomnienie św. Romualda z Camaldoli założyciela Kamedułów; w czwartek św. Alojzego Gonzagi, w piątek NMP Przyczyny Naszej Radości.
  1. Nieszpory niedzielne o godz. 17:30. Zachęcamy do uczestnictwa.
  1. Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie o godz. 17:30. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach.
  1. W sobotę, 22 czerwca, zostanie odprawione nabożeństwo do św. Rity – patronki od spraw trudnych i beznadziejnych. Rozpocznie się po Mszy św. o godz. 18.00.
  1. Biskupi Polscy na dzisiejszą niedzielę wystosowali List w sprawie ochrony życia.
    W Liście piszą m.in. : „Nie może istnieć prawdziwa demokracja, jeżeli nie uznaje się godności każdego człowieka i nie szanuje jego praw”- przypominał św. Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae (nr 101). Prawa każdego człowieka do życia chroni Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych UE oraz Konstytucja RP i zapisy ustawowe. Jest to elementarna zasada wpisana w naturę człowieka, której nie wolno naruszać. Obecnie jesteśmy świadkami narastającej presji zmiany prawnej ochrony ludzkiego życia w kierunku legalizacji zabijania dziecka w łonie matki. Życie jako wartość naczelna każdego człowieka i fundamentalny element dobra wspólnego, jest dobrem podstawowym, górującym nad indywidualną wolnością innych. Nikt więc, w imię osobistej wolności, nie ma prawa decydować o życiu drugiego człowieka. Papież Franciszek zwrócił się ostatnio do nas Polaków: Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu. Nie zapominajcie, że nikt nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych. Z serca wam błogosławię!”). Dziękując każdemu, kto w różnych wymiarach życia osobistego i publicznego służy życiu i prawdzie, w Imię Chrystusa prosimy Was o wytrwałą i ofiarną obronę Ewangelii życia. Włączmy się wszyscy do wielkiej modlitwy w tej intencji. Całość tekstu na naszej stronie internetowej i facebooku. Zachęcamy do lektury.
  1. W minionym tygodniu z naszej parafii do wieczności odszedł śp. Waldemar Żurek. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…