Projekt „Centrum Aktywności Obywatelskiej w Wałbrzychu”

 

Parafia św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej – „Centrum Aktywności Obywatelskiej w Wałbrzychu”.

 

Od 1 czerwca 2018 r. Parafia św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej w Wałbrzychu-Biały Kamień realizuje projekt pn.: „Centrum Aktywności Obywatelskiej w Wałbrzychu”. Celem głównym projektu jest poprawa aktywności społecznej 60 wałbrzyskich seniorów (w wieku 60+) i ich poziomu zaangażowania w życie społeczności lokalnych. Podejmowana przez Parafię św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej inicjatywa koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu aktywności społecznej i obywatelskiej osób starszych i na promowaniu edukacji przez całe życie. Jest ona wstępem do zorganizowania przy Parafii Klubu Seniora, w którym obok tematyki religijnej Seniorzy będą zdobywać wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin życia, by następnie w ramach aktywności społecznej i obywatelskiej dzielić się nią z innymi.

Założeniem działań obecnego projektu jest również integracja nie tylko jego uczestników, ale wszystkich starszych osób (szczególnie z Białego Kamienia). Seniorzy zrekrutowani do projektu mają możliwość uczestnictwa w szkoleniach komputerowych, fundraisingu[1] oraz
z wolontariatu. Po zakończeniu szkoleń z wolontariatu 15 najaktywniejszych uczestników zostanie skierowanych na 3 miesięczną pracę wolontariusza do jednej z wałbrzyskich organizacji pozarządowych (NGO).

Oprócz szkoleń dla seniorów, osoby starsze będą mogły spotkać się z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody: m. in.: lekarzem, pielęgniarką, rehabilitantką, dietetykiem, kosmetyczką itp. Na potrzeby projektu uruchomiono Centrum Aktywności Obywatelskiej, które mieści się przy ul. Św. Jerzego 1 (Dom Katechetyczny). Jest to miejsce, gdzie wszyscy zainteresowani mogą poszerzyć wiedzę na temat komputera, zastosowania Internetu, uzyskać informację na temat dostępnych szkoleń, imprez kulturalnych czy skorzystać ze wsparcia, przyjść, porozmawiać, spotkać się z innymi seniorami oraz nawiązać nowe przyjaźnie. Zamiast siedzieć
w domu i nudzić się, osoby w wieku 60+ mogą nie tylko poszerzyć swoją wiedzę czy też nawiązać nowe znajomości, ale również uczestnicząc aktywnie w życiu lokalnej wspólnoty, wymiernie pomagać innym. Projekt „Centrum Aktywności Obywatelskiej w Wałbrzychu” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

[1] Fundraising – proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych. Zajmują się tym zawodowi fundraiserzy. Fundraising jest związany zasadniczo z działalnością organizacji pozarządowych, ale termin w piśmiennictwie anglojęzycznym może odnosić się również do działalności partii politycznych oraz pozyskiwania inwestorów i pomnażania kapitału przedsięwzięć nastawionych na zysk. Fundusze bywają zbierane na różne cele społeczne, przez organizacje prowadzące działalność charytatywną, religijną, naukową, sportową oraz domy dziecka, szpitale, hospicja, muzea, galerie sztuki, szkoły i uczelnie wyższe oraz wszystkie inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną.

 

Projekt „Centrum Aktywności Obywatelskiej w Wałbrzychu”

jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich