Sprawdź, czy masz ważny grób!

U W A G A

Informujemy, że zgodnie z Ustawą o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych z dnia 31. stycznia 1959 z późniejszymi zmianami i zawartym w nim artykule 7., punkt 2. groby nieopłacone przechodzą pod dyspozycję Zarządu Cmentarza i można je zlikwidować na rzecz ponownego pochówku.

Pełna lista grobów nieopłaconych przeznaczonych do likwidacji znajduje się tutaj: (KLIKNIJ—>) GROBY DO LIKWIDACJI 04 2017 (<—KLIKNIJ), w Kancelarii Parafialnej oraz u Pracownika Cmentarnego (grabarza), który może ją udostępnić od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.

 

Opłatę za grób dokonujemy tylko w kancelarii parafialnej

zdjęcie ze strony głównej z Dolny-Slask.org