Wielki czwartek

„Gdybyśmy nie mieli sakramentu Kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana. Kto Go umieścił w tabernakulum? – Kapłan. Kto przyjął naszą duszę u początku jej życia? – Kapłan. Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? – Kapłan. Kto ją przygotuje na spotkanie z Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we krwi Jezusa Chrystusa? – Kapłan, ciągle Kapłan…”

Św. Jan Maria Vianney

Drodzy Kapłani Zbigniewie i Arturze – posługujący w naszej parafii – składamy podziękowania za Wasze namaszczone ręce, które dają nam Chrystusa Eucharystycznego, błogosławią nasze dzieci i rodziny. Niech przewodzi Wam światło Ducha Świętego, a Jego moc wspiera we wszelkich dobrych poczynaniach i pięknym trudzie kształtowania serc na wzór Serca Jezusa Najwyższego Kapłana.