ŻYCZENIA DLA KSIĘDZA PROBOSZCZA

Gdybyśmy rozumieli na ziemi, czym jest kapłaństwo, umarlibyśmy nie z przejęcia, lecz z miłości.

(św. Jan Maria Vianney)

W dniu wspomnienia św. Jana Vianney’a – patrona proboszczów – Czcigodnemu Księdzu Zbigniewowi Chromemu, który od trzech lat z ogromnym poświęceniem pełni posługę proboszcza naszej parafii, dziękujemy za to wszystko, co czyni dla nas świeckich, dla naszych rodzin, dla Polski, dla Kościoła.
Jednocześnie życzymy, aby Chrystus, który wybrał Księdza i powołał, obdarzał potrzebnymi łaskami do podejmowania codziennych zadań: siłami fizycznymi i duchowymi, światłem i mocą Swego Ducha.
Życzymy wielu wspierających serc, umysłów i rąk, życzliwości tych, którym posługuje.
Do życzeń dołączamy zapewnienie o pamięci modlitewnej.

Duszpasterska Rada Parafialna