Ogłoszenia parafialne (12 lutego 2023 r.)

  1. Dziś przeżywamy VI Niedzielę zwykłą. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu we wtorek święto świętych Cyryla i Metodego.
  2. Nieszpory niedzielne o godz. 17:30. Zachęcamy do uczestnictwa.
  3. W związku z planowanym festynem i potrzebnym środkami na fanty i nagrody na końcu kościoła znajduje się skrzynka z napisem „na festyn”. Środki z niej posłużą do zorganizowania festynu.
  4. Zgodnie z sugestią abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, bp Marek Mendyk, Biskup Świdnicki, podjął decyzję, że niedziela 12 II br. będzie w diecezji świdnickiej dniem modlitwy oraz pomocy materialnej dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Dziś w całej diecezji zbieramy ofiary do puszek na pomoc dla Turcji i Syrii.
  5. W minionym roku rozliczeniowym najważniejsze inwestycje dotyczyły wnętrza kościoła. Została wykonana drewniana figura Przeczystego Serca św. Józefa (koszt 4500 zł) oraz nowy ołtarz boczny dla Matki Bożej Białokamieńskiej (koszt 20 tys. zł.). Na plebanii została także stworzona kaplica domowa (koszt ok. 10 000 zł.). W tym okresie realizowaliśmy dwa projekty senioralne od czerwca do grudnia 2022 dofinansowane z Narodowego Instytutu Wolności oraz ze środków Ministerstwa Rodziny. Do czerwca realizujemy także trzeci program senioralny z FIO. Łącznie na programy senioralne otrzymaliśmy ok. 200 tys. zł. Z okazji jubileuszu pozyskaliśmy dla parafii relikwie św. Jana Pawła II. Parafia włączyła się bardzo aktywnie w pomoc rodzinom z Ukrainy. Przez pół roku gościliśmy 7 osób uchodźców z Żytomierza. Przekazaliśmy również na Ukrainę za pośrednictwem Caritas Polska kwotę 8000 zł (w ramach jałmużny wielkopostnej). Sami zorganizowaliśmy paczki żywnościowe na święta Bożego Narodzenia dla rodzin z Żytomierza oraz wsparliśmy seminarium lwowskie w związku z dwoma wizytami abp. Mokrzyckiego razem na kwotę ok. 15 000 zł. Nasza parafia otrzymała z tego tytułu certyfikat przyjaciela programu „Rodzina rodzinie” i otrzymała tytuł Przyjaciela Rodzin w Ukrainie, wszystko dzięki ofiarności parafian. Parafialny Zespół Caritas w 2022 roku w ramach programu „Spiżarnia Caritas” rozdał żywność na ogólna kwotę 5481,44 zł o wadze ponad 117 kg. W minionym roku w naszej parafii ochrzciliśmy 35 (29/2021) dzieci, pierwszą komunię przyjęło 51 (29/2021) dzieci, do bierzmowania przystąpiło 38 (35/2021) osób. W roku 2021 w naszym kościele pobłogosławiliśmy 4 (9/2021) par małżeńskich oraz odprowadziliśmy na miejsce spoczynku 79 (119/2021) osoby. W tym roku w ramach wizyty duszpasterskiej (kolędy) odwiedziliśmy ogółem 466 (350/2022) rodzin. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w programy pomocowe oraz wszystkim, którzy w ramach zeszłorocznej jałmużny wielkopostnej i zbiórki w czasie adwentu pomogli Ukrainie. Wpływy z ofiar wiernych (taca + ofiary indywidualne) wynosiły 51429,90 zł (rok wcześniej 43 543,39 zł).
    W minionym roku musieliśmy zwolnić tempo prac remontowych ze względu na konieczność obsłużenia kredytów, które wcześniej zaciągnęliśmy na sfinansowanie prac remontowych. W listopadzie roku 2022 zamknęliśmy kredyt w rachunku bieżącym parafii, jednorazową wpłatą w wysokości 17 000 zł. Podobnie jak w ubiegłym roku w okresie listopadowym parafia zapłaciła za śmieci ponad 25 000 zł, zaś miesięcznie średnio płacimy 3 100 zł. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w życie naszej parafii oraz wszystkim wspierającym nasze prace remontowe.