PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

25 marzec ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Penitencjaria Apostolska udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego.