|

Wizytacja i Odpust Parafialny 07.10.2020r.

W uroczystość Matki Bożej Różańcowej nasza wspólnota parafialna przeżywała nie tylko swój odpust, ale i wizytację kanoniczną Biskupa Świdnickiego Marka Mendyka. Obejmowała ona Mszę ze sprawozdaniem za ubiegłe pięć lat, którą Ks. Biskup sprawował o godz. 9:00, rozmowy z księżmi, wizytę u Sióstr Elżbietanek, modlitwę za zmarłych na parafialnym cmentarzu, która odbyła się o godz. 15:00, spotkanie z przedstawicielami grup parafialnych oraz Mszę świętą odpustową z udzieleniem sakramentu bierzmowania 35 młodym ludziom związanym z naszą parafią, którym w tym miejscu składamy gratulacje i życzymy, by Duch Święty rozpalał ich nieustannie ogniem swojej miłości.

Składamy serdeczne podziękowania Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Markowi za odwiedzenie naszej parafii, poświęcony czas, sprawowane Msze święte oraz pokrzepiające nas słowa.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowania i przeprowadzenie dzisiejszej uroczystości, a szczególnie Radzie Parafialnej i Radzie Ekonomicznej, Różom Różańcowym, Bractwu św. Rity, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Scholi Familia Sancti Georgii
i scholi dorosłych, Siostrom Elżbietankom, pani Organistce oraz parafianom i gościom, którzy przybyli na dzisiejsze uroczystości.

Sprawy naszej parafii polecamy Waszym modlitwom!